SPM_A0452

Haha, det roliga var att det på den gula lappen stod: 

”Verkar trasig? Eller är det en ny design!”

Johanna Åström