Otto dec 2009 075

Det året slutade jag tro på tomten… :P

Otto dec 2009 078

6-7 år gammal.

Johanna Åström