På den här tiden (bilden tagen hos morfar) så sprang man ut och ropade av glädje så fort snön kom. Men idag t.ex är det för första morgonen på länge frost på taken. FAN! Hoppas att det är tillfälligt på minussidan…

image

Johanna Åström